Những công trình tiêu biểu đã hoàn thành năm 2012 của Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Thiết kế và Xây dựng Mỏ - Địa chất

Trong năm 2012, Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Thiết kế và Xây dựng Mỏ - Địa chất đã hoàn thành rất nhiều công trình lớn nhỏ ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, trong đó phải kể đến một số công trình tiêu biểu như: Thi công đề án thăm dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò mỏ đồng khu vực Khe Cam, tỉnh Yên Bái; Thi công đề án thăm dò mỏ Barite xã Ngọc Quan, tỉnh Phú Thọ;.....

1. Hợp đồng kinh tế số 25.2010/HĐ-KT ký ngày 18/4/2010

- V/v: Thi công đề án thăm dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò mỏ đồng khu vực Khe Cam, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

- Chủ đầu tư: Công ty CP Khoáng sản Thiên Bảo

- Tổng giá trị hợp đồng: 15.600.000.000 đồng

 

 

 

2. Hợp đồng kinh tế số 246 / DMC – HĐKT ký ngày 14/2/2011

- V/v: Thi công đề án thăm dò mỏ Barite tại khu vực xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí – CTCP.

- Tổng giá trị hợp đồng: 4.779.868.000 đồng

 

 

3. Hợp đồng dịch vụ số: CFC – 10 – 373 ký ngày 02/6/2010

- V/v: Lập hồ sơ và làm toàn bộ các thủ tục để xin giấy phép khai thác tại mỏ đá vôi Thần Vi thuộc thị trấn Minh Đức

- Chủ đầu tư: Công ty xi măng Chinfon

- Tổng giá trị hợp đồng: 1.925.000.000 đồng

 

 

 

4. Hợp đồng kinh tế số: 02.2010/ HĐNT ký ngày 06/12/2010

- V/v: Lập báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn mỏ đá vôi dãy núi Han, mỏ Áng Rong, Áng Dâu, các mỏ đá sét G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 – Công ty xi măng Hoàng Thạch

- Chủ đầu tư: Công ty xi măng Hoàng Thạch

- Tổng giá trị hợp đồng: 1.818.407.000 đồng

 

 

 

5. Hợp đồng kinh tế số: 54/2011/VCM-MGSC

- V/v: Cung cấp Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng cơ bản khai thác Mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân.

- Chủ đầu tư: Nhà máy xi măng Quảng Phúc

- Tổng giá trị hợp đồng: 1.730.000.000 đồng

 

 

 

6. Hợp đồng kinh tế số: 02/HĐ-KHĐT

- Gói thầu dịch vụ tư vấn: Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến quặng đất hiếm mỏ Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Hạng mục: Nhà máy thủy luyện đất hiếm Đông Pao - Lai Châu

                   Nhà máy tách chiết đất hiếm Đông Pao - Hải Phòng

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đất hiếm Lai Châu - Vimico

- Tổng giá trị hợp đồng: 2.965.000.000 đồng