FAQ
1. Xin cho hỏi Công ty MGSC hoạt động chính là ở lĩnh vực nào? Lĩnh vực nào là sở trường nhất?

Có thể nói, Công ty MGSC hoạt động lâu năm và có kinh nghiệm nhất trong việc sau:

- Lập dự án đầu tư khai thác mỏ, khảo sát thăm dò và xin cấp phép các loại mỏ lọ thiên.

- Tư vấn thiết kế XDCB mỏ.

- Lập ĐTM và xin cấp phép môi trường.

2. Tại sao Công ty MGSC lại thiết kế cả cầu đường trong khi lĩnh vực chính là Mỏ Địa chất?

Trong thành phần Ban lãnh đạo, Công ty MGSC có một số chuyên gia đã từng có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn ngành Giao thông, từng công tác và giữ các vị trí tại Tổng Cty Tư vấn GTVT (TEDI), nên Công ty MGSC hoàn toàn có khả năng đảm đương lĩnh vực này.