Lĩnh vực hoạt động chính

Với kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và khai thác mỏ, cùng đội ngũ CBCNV gồm nhiều chuyên gia giỏi và giàu kinh nghiệm, tay nghề cao,... trong những năm qua, MGSC đã tham gia thực hiện hàng loạt các dự án trên địa bàn cả nước, được các đối tác và khách hàng đánh giá cao, với các hoạt động chính sau:


1. Giám sát công trình xây dựng giao thông;

2. Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ;

3. Khảo sát địa chất công trình;

4. Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình: khai thác mỏ; công trình khảo sát địa hình;

5. Thẩm định thiết kế trong phạm vi chứng chỉ đã đăng ký kinh doanh;

6. Tư vấn, thiết kế khai thác mỏ, thiết kế công trình đường bộ, công trình cầu, công trình dân dụng và công nghiệp;

7. Tư vấn, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu (không bao gồm xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng);

8. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật);

9. Đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực mỏ, địa chất và trắc địa (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép);

10. Tư vấn thẩm định những dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án đầu tư;

11. Tư vấn, khảo sát thăm dò khoáng sản;

12. Khoan khai thác nước ngầm, thi công, xây dựng công trình cấp thoát nước;

13. Sản xuất các sản phẩm trắc địa - bản đồ theo công nghệ số;

14. Nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật thi công khai thác mỏ (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

15. Tổ chức đào tạo các chuyên gia về các lĩnh vực khai thác mỏ, địa chất và trắc địa;

16. Chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mỏ, địa chất và trắc địa;

17. Thiết kế kỹ thuật thi công khai thác mỏ lộ thiên;

18. Khoan địa chất công trình, địa chất thủy văn;

19. Đo đạc, khảo sát, đánh giá tác động của môi trường các công trình xây dựng và công nghiệp.

 

MGSC