Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0101513625 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 4 ngày 28/03/2011, các  ngành  nghề kinh doanh của MGSC bao gồm:

 

• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên;

• Buôn bán kim loại và quặng kim loại;

• Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

• Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển;

• Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Tư vấn bất động sản);

• Khai thác quặng kim loại không chứa sắt;

• Khai thác và thu gom  than cứng;

• Khai thác và thu gom  than non;

• Khai thác dầu thô;

• Khai thác khí đốt tự nhiên;

• Khai thác quặng sắt;

• Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

• Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón;

• Khai thác và thu gom  than bùn;

• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;

• Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;

• Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng;

• Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;

• Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;

• Cho  thuê xe có động cơ;

• Bán buôn ôtô và xe có động cơ khác;

• Bán lẻ ôtô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống);

• Đại lý ôtô và xe có động cơ khác;

• Bảo dưỡng, sửa chữa ôtô và xe có động cơ khác;

• Bán mô tô, xe máy;

• Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;

• Lập trình máy vi tính;

• Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;

• Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc khác;

• Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ôtô và xe có động cơ khác;

• Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy;

• Giám sát công trình xây dựng giao thông;

• Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ;

• Khảo sát địa chất công trình;

• Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình: khai thác mỏ; công trình khảo sát địa hình;

• Thẩm định thiết kế trong phạm vi chứng chỉ đã đăng ký kinh doanh;

• Tư vấn, thiết kế khai thác mỏ, thiết kế công trình đường bộ, công trình cầu, công trình dân dụng và công nghiệp;

• Tư vấn, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu (không bao gồm xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng);

• Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác mỏ, địa chất, xây dựng, trắc địa, dầu khí, giao thông;

• Kiểm định máy móc thiết bị trắc địa;

• Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (chỉ hoạt động khi đáp  ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật);

• Đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực mỏ, địa chất và trắc địa (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép);

• Tư vấn thẩm định những dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án đầu tư;

• Tư vấn, khảo sát thăm dò khoáng sản;

• Kiểm định, sửa chữa máy móc thiết bị trắc địa;

• Buôn bán máy móc, thiết bị khoa học kỹ thuật;

• Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;

• Đào tạo tin học (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);

• Đào tạo chuyên ngành nổ mìn (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);

• Khoan khai thác nước ngầm, thi công, xây dựng công trình cấp thoát nước;

• Sản xuất các sản phẩm trắc địa – bản đồ theo công nghệ số;

• Nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật thi công khai thác mỏ (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

• Tổ chức đào tạo  các chuyên gia về các lĩnh vực khai thác mỏ, địa chất và trắc địa;

• Chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mỏ, địa chất và trắc địa;

• Thiết kế kỹ thuật thi công khai thác mỏ lộ thiên;

• Khoan địa chất công trình, địa chất thủy văn;

• Đo đạc, khảo sát, đánh giá tác động của môi trường các công trình xây dựng và công nghiệp;

• Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

• Bán buôn máy móc; thiết bị khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực khai thác mỏ, giao thông, xây dựng, thủy lợi, thủy điện, dầu khí, địa hình, địa chất thủy văn, địa chất công trình;

• Kinh doanh vận tải bằng ôtô: kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng ôtô; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô.

 

MGSC

• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

• Buôn bán kim loại và quặng kim loại

• Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

• Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển

• Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Tư vấn bất động sản)

• Khai thác quặng kim loại không chứa sắt

• Khai thác và thu gom  than cứng

• Khai thác và thu gom  than non

• Khai thác dầu thô

• Khai thác khí đốt tự nhiên

• Khai thác quặng sắt

• Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

• Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón

• Khai thác và thu gom  than bùn

• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

• Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

• Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng

• Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

• Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

• Cho  thuê xe có động cơ

• Bán buôn ôtô và xe có động cơ khác

• Bán lẻ ôtô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

• Đại lý ôtô và xe có động cơ khác

• Bảo dưỡng, sửa chữa ôtô và xe có động cơ khác

• Bán mô tô, xe máy

• Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

• Lập trình máy vi tính

• Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

• Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc khác

• Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ôtô và xe có động cơ khác

• Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

• Giám sát công trình xây dựng giao thông;

• Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ;

• Khảo sát địa chất công trình;

• Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình: khai thác mỏ; công trình khảo sát địa hình;

• Thẩm định thiết kế trong phạm vi chứng chỉ đã đăng ký kinh doanh;

• Tư vấn, thiết kế khai thác mỏ, thiết kế công trình đường bộ, công trình cầu, công trình dân dụng và công nghiệp;

• Tư vấn, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu (không bao gồm xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng);

• Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác mỏ, địa chất, xây dựng, trắc địa, dầu khí, giao thông;

• Kiểm định máy móc thiết bị trắc địa;

• Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (chỉ hoạt động khi đáp  ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật);

• Đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực mỏ, địa chất và trắc địa (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép);

• Tư vấn thẩm định những dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án đầu tư;

• Tư vấn, khảo sát thăm dò khoáng sản;

• Kiểm định, sửa chữa máy móc thiết bị trắc địa;

• Buôn bán máy móc, thiết bị khoa học kỹ thuật;

• Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;

• Đào tạo tin học (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);

• Đào tạo chuyên ngành nổ mìn (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);

• Khoan khai thác nước ngầm, thi công, xây dựng công trình cấp thoát nước;

• Sản xuất các sản phẩm trắc địa – bản đồ theo công nghệ số;

• Nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật thi công khai thác mỏ (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

• Tổ chức đào tạo  các chuyên gia về các lĩnh vực khai thác mỏ, địa chất và trắc địa;

• Chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mỏ, địa chất và trắc địa;

• Thiết kế kỹ thuật thi công khai thác mỏ lộ thiên;

• Khoan địa chất công trình, địa chất thủy văn;

• Đo đạc, khảo sát, đánh giá tác động của môi trường các công trình xây dựng và công nghiệp;

• Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

• Bán buôn máy móc; thiết bị khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực khai thác mỏ, giao thông, xây dựng, thủy lợi, thủy điện, dầu khí, địa hình, địa chất thủy văn, địa chất công trình;

• Kinh doanh vận tải bằng ôtô: kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng ôtô; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô.


Tin liên quan