Tin tức

Công ty cổ phần Tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng Mỏ địa chất thông báo tuyển dụng

Cần tuyển dụng kỹ sư khai thác và kỹ sư trắc địa mỏ trong tháng 11/2018

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Qua 6 năm thực hiện Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng, đến nay, nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản đã có những bước tiến đáng kể trong hiện đại hóa công nghệ.