Tin tức

Công ty CP tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng Mỏ địa chất đã được Bộ Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên web nangluchdxd.xay dung.gov.vn từ ngày 31/12/2015. Để tìm kiếm thông tin vào mục tìm kiếm nhập "Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng Mỏ địa chất".

Thủ tục hành chính cấp Trung ương - Lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Ban hành kèm theo Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 30 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 38/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Thủ tục hành chính cấp Trung ương - Lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Ban hành kèm theo Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường