Tin tức

Khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển ở Hải Phòng

Chưa thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đối với phần trữ lượng đã khai thác từ 01/07/2011 đến 31/12/2013

Địa chỉ VPĐD cũ: Số 245 đường Hồ Tùng Mậu - TT Cầu Diễn - huyện Từ Liêm - TP Hà Nội Địa chỉ VPĐD mới: Số 245 - phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội

Mừng xuân Giáp Ngọ 2014