Tập trung nghiên cứu tài nguyên khoáng sản ẩn sâu

Ngày 15/10, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã cùng lãnh đạo các Cục, Vụ của Bộ nghe Ban lãnh đạo của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã báo cáo Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản TS. Trần Tân Văn cho biết: Căn cứ vào Chiến lược Quốc gia về khoáng sản đến năm 2020 và các Chương trình, nhiệm vụ  cụ thể của Trung ương, Chính phủ và Bộ TN&MT, sau khi xin ý kiến hướng dẫn, đóng góp của các Cục, Vụ thuộc Bộ TN&MT, Viện Khoa học  Địa chất và Khoáng sản đã xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 tập trung vào 5 nhiệm vụ chính: nghiên cứu cơ bản về địa chất làm sáng tỏ lịch sử phát triển vỏ trái đất, cấu trúc, thành phần vật chất các thành tạo địa chất; Nghiên cứu đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản ẩn sâu, các nguồn tài nguyên mới để đảm bảo an toàn nguyên liệu khoáng, an toàn năng lượng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới, phương thức mới trong điểu tra, thăm dò, khai thác và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên địa chất, tài nguyên khoáng sản, phục vụ phát triển bền vững đất nước; Nghiên cứu đánh giá, quan trắc hiện tượng ô nhiễm, suy thoái môi trường địa chất, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp phòng, ngừa, kiểm soát và khắc phục, giảm thiểu tác hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường địa chất gây ra; Nghiên cứu các giải pháp hạn chế tác hại của thiên tai, chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng.

Cũng theo Viện trưởng Trần Tân Văn, để thực hiện 5 nhiệm vụ lớn nêu trên, Viện tập trung vào phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; kiện toàn các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;  đặc biệt là mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế song phương và đa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Hồng Hà hoàn toàn ủng hộ quan điểm của Viện là tập trung nghiên cứu, đánh giá tài nguyên khoáng sản ẩn sâu. Thứ trưởng nhấn mạnh, ngoài nghiên cứu về khoáng sản rắn, Viện cần quan tâm đến nghiên cứu đánh giá khoáng sản khí như dầu khí, băng cháy.

Thứ trưởng cho biết, thời gian vừa qua ngành khoa học địa chất chủ yếu tập trung vào nghiên cứu khoa học ứng dụng nhiều. Thời gian tới Ban lãnh đạo của Viện tìm ra cơ chế thu hút được các nhà nghiên cứu, chuyên gia có trình độ caotham gia vào các đề tài nghiên cứu chuyên sâu về khoa học địa chất.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban lãnh đạo Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng để hoàn thiện nội dung Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 sớm trình lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.