Các công trình đánh giá tác động môi trường

STT

Ngày tháng / Công ty

Nội dung hợp đồng

1

09/08/2004

Chờ phê duyệt Công ty liên doanh Sao Mai (Holcim)

HĐ số: 386/HNP/2004, ký ngày 09/08/2004

V/v: Lập BC ĐTM khi khai thác các mỏ đá vôi cây Xoài, Bãi Voi, Khoe Lá khu Hòn Chông, mỏ đất sét Bình Triệu và phê duyệt tại Bộ TN & MT.

2

01/08/2004-25/01/2005

Công ty Than Cọc Sáu

HĐ số 38.04(A)/HĐKT ngày 01/08/04-25/01/05

V/v: Lập BC đánh giá khả năng khai thác phần trữ lượng than phía đáy moong Tả Ngạn Công ty than Cọc Sáu.

3

19/01/2005-26/02/2005

Công ty dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí

HĐ số 52/HĐKT-KHVTVT19/01/05-26/02/05

V/v: Lập Báo cáo ĐTM mỏ barite Khe mong – Văn Lăng - Đồng Hỷ – Thái Nguyên.

4

23/05/2005

Nhà máy xi măng Bút Sơn

HĐ số: 02/BUSOCO 23/05/2005

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ đá vôi Liên Sơn và mỏ sét Ba Sao, Nhà máy xi măng Bút Sơn, xin cấp phép khai thác.

5

25/05/2005

Công ty CP Đầu Tư và xây dựng Bảo Quân

HĐ số: 61/HĐKT, ngày 25/05/2005

V/v: Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ đá RIOLIT núi con Trâu Minh Quang – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc.

6

09/06/2005

Công ty xi măng CHINFON

HĐ số: CHC/05/202, ký ngày 09/06/2005

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường núi đá vôi Chín Đèn, Cty xi măng CHINFON.

7

27/08/2005

Công ty Đá quý và Vàng Lâm Đồng

HĐ số: 70/2005/HĐKT, ngày 27/8/2005.

V/v: Lập BC ĐTM khai thác mỏ vàng Trà Năng, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

8

03/1/2006

Mỏ số 3, Gò Đỉnh

H Đ: 03A/HĐ TTKT ký ngày 03/1/2006

V/v: Lập báo cáo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường mỏ đất số 3 đồi  Gò Đỉnh, thôn Triều  Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây.

9

05/01/2006

Viện Năng Lượng

HĐ số: 64/HĐ-VNL2

V/v: Lập báo cáo cung cấp than – Lập Dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2.

10

04/12/2006

Công ty xi măng Bút Sơn

PLBSHĐKT số: 06/BDA-PKHTH.06

V/v: Đánh giá tác động môi trường bổ sung mỏ đá vôi Liên Sơn, chuyển đổi cấp Trữ lượng và cấp Tài nguyên Khoáng sản với mỏ đá vôi Liên Sơn, mỏ sét Ba Sao.

11

25/12/2006

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư FICO

HĐTV số: 18/HĐ-TV 06

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường – Dự án đầu tư khai thác chế biến đá xây dựng mỏ đá Lộc Trung, công suất 800.000 m3/năm.

12

26/02/2007

Công ty Xi măng Phúc Sơn

HĐ số: 01-07/HĐ-KT

V/v: “Lập báo cáo khả thi khai thác sâu (từ mức +5 xuống -60) các mỏ đá vôi Trại Sơn A, Trại Sơn C, Nhẫm Dương Công ty Xi măng Phúc Sơn”.

13

14/06/2007

Công ty CP XM Bắc Giang

HĐ số: 22/HĐ-XD

V/v: Lập báo cáo tác động môi trường dự án thiết kế mở rộng khai thác đá mỏ đá vôi Ba Nàng Cai Kính – Hữu Lũng – Lạng Sơn công suất 200.000 m3/năm.

14

11/07/2006

Cty TNHH Bình Minh

HĐ số: 114/HĐ-KT ký ngày 11/07/2006.

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khai thác mỏ đá baran núi Sò, núi Bịch xã Đông Xuân, huyện Lượng Sơn, tỉnh Hoà Bình (Với sản lượng của đá thành phẩm là 4 triệu m3/năm).

15

04/09/2007

Công ty kim loại mầu Tuyên Quang

HĐ số: 0409/HĐKT

V/v: Lập báo cáo phục hồi môi trường khu bãi thải cũ mỏ Antimon Đầm Hồng.

16

06/09/2007

Công ty TNHH Một thành viên Đông Trường Sơn

HĐ số: 21/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình mỏ đá khối D thuộc xã Cam Tuyền – Cam Lộ – Quảng Trị.

17

29/11/2007

Công ty TNHH NN MTV kim loại mầu Thái Nguyên.

HĐ số: 546/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ quặng Titan Na Hoe thuộc khu vực Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.

18

13/12/2007

Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long

HĐ số: 19/2007/HĐKT

V/v: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác, chế biến và sản xuất quặng cầu viên từ quặng sắt nghèo huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

19

24/12/2007

Công ty CP Xây dựng Sơn Trang

HĐ số: 47/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư công trình khai thác và chế biến quặng sắt khu vực Pù ổ, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

20

26/01/2008

Công ty CP điện tử Kiến Quốc

HĐ số: 26/01/2008/HĐ-KT

V/v: Lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ cát bãi Đèn Nơm phía Nam Đảo Đình Vũ – TP Hải Phòng

21

26/02/2008

Cty xi măng CHINFON

HĐ số: CFC-08-138

V/v: Lập báo cáo ĐTM mỏ đá vôi đá sét Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

22

20/02/2008

Cty CP tư vấn FICO

HĐ số:          /HĐ-TV08

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư khai thác chế biến đá Lộc Trung, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.               

23

23/02/2008

Cty liên doanh Canxi Cacbonat YBB

HĐ số: YBB-MO-04/08-GT

V/v: Lập báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến đá vôi trắng khu A mỏ Mông Sơn –huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái

24

15/02/2008

Công ty TNHH Hải Hào

HĐ số: 15/HĐ-KT

V/v:  Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác và xin cấp mỏ cát phía Tây Bắc Cồn Nam thuộc cửa thân Văn úc xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng

25

22/02/2008

Cty CP xây dựng Sơn Trang

HĐ số: 10.03.08b/HĐKT

V/v: Lập báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến mỏ vàng sa khoáng khu vực Phiêng Bang xã Lang Sơn và khu vực Na Làng, xã Lương Thượng, huyện Nà Rì, tỉnh Bắc Kạn

26

08/04/2008

Cty CP TM và XD  Minh Lộc

HĐ số: 92/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác cát tại bãi đèn Nơm phía Nam Đảo Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng.

27

02/04/2008

Cty TNHH 1TV ĐT PTCN Tàu Thuỷ Nam.

HĐ số: 90/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác cát bãi Đèn Nơm phía Nam Đảo Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng.

28

04/04/2008

Cty CP xi măng Mỹ Đức

HĐ số: 65/HĐ-TV

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá sét Văn Phú thuộc Nhà máy xi măng Mỹ Đức.

29

04/04/2008

Cty CP xi măng Mỹ Đức

HĐ số: 66/HĐ-TV

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Nam Hợp Tiến thuộc Nhà máy xi măng Mỹ Đức.

30

21/04/2008

Cty TNHH Phú Hiệp Bình Định

HĐ số: 21-2008/HĐKH

V/v: Lập báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ sa khoáng Titan khu vực xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

31

26/05/2008

Cty TNHH Thương mại Ánh Vy

HĐ số: 05/08/HĐKT, ký 26/05/2008

V/v: Lập báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ sa khoáng Titan khu vực xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

32

28/06/2008

Công ty CP Thương mại Minh Tân

HĐ số 13/HĐKT, ký ngày 28/06/2008

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại khu vực điện tử xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải  Phòng.

33

28/06/2008

Công ty TNHH TM Duyên Hải

HĐ số 27/HĐKT, ký ngày 28/06/2008

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực hạ lưu sông Văn Úc – huyện An Lão – tỉnh Hải Phòng.

34

28/08/2008

Cty CP Khoáng sản Biotan Bình Định

HĐ số: 29.08.08, ký ngày 28/08/2008

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ sa khoáng Titan – Zircon  Mỹ Thành 3, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

35

25/09/2008

Cty TNHH Giang Sơn

HĐ số 176/HĐKT, ký ngày 25/09/2008

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư XDCT khai thác mỏ Thiếc Vonfram, xã Hố Quàng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

36

09/10/2008

Công ty CP Đầu tư Phú Hưng

HĐ số: 09/2008/HĐ-KT, ký ngày 09/10/2008

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ Mangan, đội 5, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

37

14/10/2008

Công ty Xi măng Phúc Sơn

HĐ số: W0871000016/HĐKT, ký 14/10/2008

V/v: Lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường và phê duyệt khi khai thác mỏ đá vôi Nhẫm Dương của Công ty xi măng Phúc Sơn.

38

14/10/2008

Tổng Công ty Đông Bắc

HĐ số: 14.10.08/KTD, ký ngày 14/10/2008

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập dự án ký quỹ, phục hồi môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến quặng sắt Lũng Thầu, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

39

05/1/2009

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ  Thiên Quý

HĐ số: 01/HĐ-KT, ký ngày 05/01/2009

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ cát tại Nam Cồn Mục – Kiến Thụy – Hải Phòng.

40

27/01/2009

Cty TNHH NN 1TV Kim loại màu Thái Nguyên

HĐ số: 27/HĐKT

V/v: Lập dự án cải tạo phục hồi môi trường dự án đầu tư khai tuyển mỏ titan Na Hoe, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

41

04/02/2009

Cty TNHH Khai Khoáng Bắc Kạn

HĐ số: 03/2009/HĐKT, ký ngày 04/02/2009

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư bổ sung khai thác thân quặng IV mỏ Chì – Kẽm Nà Tùm, huyện chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

42

13/04/2009

Công ty CP Bắc Việt

HĐ số 09/HĐKT, ký ngày 13/04/2009

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến mỏ vàng sa khoáng khu vục Bản Vàng Khít xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

43

Cty TNHH Phú Hiệp Bình Định

HĐ số: 956-PH/HĐKT, ký ngày    /     / 2009

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư công trình khai thác mỏ sa  khoáng Titan, tỉnh Bình Định.

44

06/05/2009

Cty TNHH Một thành viên Đông Trường Sơn

HĐ số:06.05.09/HĐ-KT

V/v: Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi khối D Tân Lâm, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

45

20/6/2009

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tràng Cát

HĐ số: 20.06.09/HĐ-KT

V/v: Lập đăng ký đảm bảo chất lượng môi trường mỏ cát ven biển Lạch  Tray, phường Tràng Cát, quận Hải An,  TP Hải Phòng

46

24/06/2009

Cty CP Đầu tư Kinh doanh Khoáng Sản Việt

HĐ số: 06/2009/KSV-HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quặng sắt nghèo, làm phụ gia xi măng, chế biến tinh quặng tại tỉnh Phú Thọ.

47

13/07/2009

Cty Cổ phần COSEVCO 6

HĐ số: 37/HĐTV

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ đá vôi Lèn Áng.

48

05/08/2009

Công ty TNHH Vật LiệuVIDIFI Hà Nội.

HĐ số: 0508/2009/HĐTV-KSTK&XD

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập dự án cải tạo ký quỹ phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác cát làm vật liệu san lấp tại khu vực cửa thân Văn úc, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

49

14/8/2009

Công ty TNHH thương mại Thành Hải

HĐ số: 14.08.09/HĐ-KT

V/v: Lập bản cam kết bảo vệ môi trường mỏ cát Gồ Nam, cửa song Lạch Tray, phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng.

50

04/09/2009

Tổ đề án Thăm dò quặng sa khoáng Titan-zircon khu vực Vũng Môn, thôn Hồng Thắng, Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận.

HĐ số: 4.09.09 HĐKH/TVM

v/v: Lập báo cáo ĐTM mỏ sa khoáng titan khu vực Vũng Môn thôn Hồng Thắng xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

51

28/09/2009

Cty CP Xi măng Bạch Đằng

HĐ số: 09.2009, ký ngày 28/09/2009

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Nhà máy Xi măng Liên Khê, thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng, xã Gia Minh, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

52

30/09/2009

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh

HĐ Số: 30.09.09B/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư XDCT khai thác mỏ đá vôi Lộc Môn, mỏ đá sét Phương Viên làm nguyên liệu sản xuất xi măng dự án nhà máy Xi măng Liên Khê.

53

01/10/2009

Công ty Cổ phần Tập đoàn

 Thái Dương

HĐ Số: 19/2009/HĐ-KT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư khai thác mỏ đá hoa tại khu vực Khau Tu Ka thuộc xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

54

18/10/2009

DN tư nhân Xí nghiệp Xây dựng Trung Dũng

HĐ Số: 18.10.09/HĐ-KT

V/v: Lập bản cam kết bảo vệ môi trường mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Thung Vực, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Hòa Bình.

55

12/11/2009

Công ty CP Tập đoàn Thái Dương

HĐ Số:50/2009/HĐ-KT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư khai thác chế biến đá hoa trắng tại khu vực mỏ Làng Lạnh.

56

04/12/2009

Công ty TNHH BMC

HĐ Số: 04.12.2009/HĐ-KT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ Đá vôi – Thôn Lai Chì – Xã Cao Thắng – Huyện Lương Sơn – Tỉnh Hoà Bình.

57

04/01/2010

Công ty Xi măng Hải Phòng

HĐ số: 04/HĐKT

V/v: Lập dự án phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác mỏ đá vôi Tràng Kênh.

58

12/01/2010

Công ty CP Thép An Khang

HĐ Số: 24/2010/HĐ-KT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư XDCT khai thác hầm lò và chế biến thân quặng II, VI mỏ sắt Suối Thâu – xã Minh Sơn – huyện Bắc Mê – tỉnh Hà Giang.

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư XDCT khai thác lộ thiên và chế biến thân quặng III, IV, V mỏ sắt Suối Thâu – xã Minh Sơn – huyện Bắc Mê – tỉnh Hà Giang.

59

09/03/2010

Công ty CP Khoáng sản và Thương mại Bình Định

HĐ số: 03/HĐ-KT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ sa khoáng Titan mỏ Mỹ An 5 huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định.

60

19/3/2010

Công ty TNHH Phú Hiệp

HĐ số: 19.03.2010/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập dự án cải tạo phục hồi môi trường và kỹ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường công trình khai thác mỏ đất nhiễm sắt núi Thượng Trà – xã Tân Dân – huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương.

61

23/03/2010

Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Khoáng sản Việt

Phụ lục HĐKT số 02

V/v: Lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường công trình khai thác và chế biến quặng sắt phục vụ dự án đầu tư “ Khảo sát, thăm dò, khai thác quặng sắt nghèo làm phụ gia xi măng, chế biến tinh quặng sắt” tai tỉnh Phú Thọ theo thông tư 34/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 31/12/2009.

62

26/03/2010

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hoà Phát

HĐ số: 26.03.2010/HĐKT

V/v: Lập bản đăng ký đảm bảo chất lượng môi trường. Lập dự án cải tạo, ký quỹ phục hồi môi trường công trình khai thác mỏ đá làng mới 1 xã Tân Long – huyện Đồng Hỷ – Thái Nguyên

63

01/04/2010

Công ty CP Khoáng sản Thiên Bảo

HĐ số: 26.2010/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường công trình khai thác mỏ đồng xã An Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.

64

01/04/2010

Công ty xi măng Phúc Sơn

HĐsố: W1071000006/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập dự án cải tạo, phục hồi MT và kỹ quỹ cải tạo, phục hồi MT dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác nâng công dựng khai thác từ 550.000 tấn/năm lên 2.500.000 tấn/năm – mỏ đá vôi Trại Sơn C.

65

20/04/2010

Công  ty cổ phần Quarzit Việt Nam

HĐ số: 20.4.2010/HĐKT

V/v: Lập bản cam kết bảo vệ môi trường, lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường và kỹ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường công trình khai thác mỏ Thạch Anh (quarzit) tại đồi đá Bạc thôn 7, xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

66

27/04/2010

Công ty CP thương mại và vận tải Hồng Phúc

HĐ số: 27.4.2010A/HĐKT

V/v: Lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường và kỹ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường công trình khai thác mỏ đất nhiễm sắt núi Thượng Trà – xã Tân Dân – huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương.

67

31/05/2010

Công ty CP Thép An Khang

HĐ số: 21/2010/HĐKT

V/v: Lập dự án cải tạo phục hồi MT và ký quỹ cảI tạo, phục hồi MT công trình khai thác và chế biến các thân quặng từ thân quặng I đến thân quặng VIII các mỏ sắt Suối Thâu, Thâm Thiu xã Giáp Trung xã Minh Sơn – huyện Bắc Mê – tỉnh Hà Giang.

68

18/06/2010

Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh than mỏ Việt Dũng

HĐ số: 18.6.2010B/ HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập dự án cải tạo phục hồi MT và kỹ quỹ cải tạo, phục hồi MT công trình khai thác mỏ đất thôn Xóm Sơ – xã Vũ Lâm – huyện Lạc Sơn – tỉnh Hoà Bình.

69

02/06/2010

Công ty Xi măng Chinfon

HĐ số: CFC-10-373

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động MT theo đúng các quy định hiện hành của Luật Môi trường cho dự án khai thác Mỏ đá vôi Thần Vi

- Lập dự án phục hồi MT và tính toán chi phí kỹ quỹ phục hồi MT.

70

12/07/2010

Công ty CP Him Lam Hạ Tầng

HĐ số: 21C/2010/HĐKT

V/v: Lập báp cáo đánh giá tác động MT , lập dự án cải tạo phục hồi MT công trình khai thác mỏ đá vôi thôn Đồng Đăng – xã Cao Dương – huyện Lương Sơn –tỉnh Hoà Bình.

71

14/08/2010

Công ty CP Đầu tư XNK thương mại Hà Nội

HĐ số: 14.8.2010/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập dự án cải tạo phục hồi môi trường và kỹ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường công trình khai thác mỏ Chì – Kẽm xã Cẩm Nhân – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái

72

26/08/2010

Công ty CP Khoáng sản và Thương mại Bình Định

PL số 01:Bổ sung HĐKT số 03/HĐKT

V/v: Lập dự án cải tạo phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường công trình khai thác mỏ sa khoáng TiTan Mỏ Mỹ An 5 – xã Mỹ An – huyện Phù Mỹ – tỉnh Bình Định theo Thông tư 34/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi trường ngày 13 tháng 12 năm 2009.

73

27/08/2010

Tổng Công ty Hoà Bình Minh

HĐ số: 27/2010/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập dự án cải tạo phục hồi môi trường và kỹ quỹ cải tạo phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá hoa trắng xã Mông Sơn – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái.

74

21/09/2010

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

HĐ số: 16.09C/2010/HĐKT/VPG-MGDSC

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư dựng công trình nhà máy chế biến cát trắng tại khu B mở rộng khu Công nghiệp Phong Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế.

75

21/09/2010

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

HĐ số: 16.09D/2010/HĐKT/VPG-MGDSC

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập dự án  cải tạo phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến cát trắng tại xã Phong Hiền – huyện Phong Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế.

76

01/10/2010

Tổng Công ty Hoà Bình Minh

HĐ số: 09/2010/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Nhà máy chế biến bột đá siêu min Cacbonnat Canxi tại Khu công nghiệp tập trung phía Nam tỉnh Yên Bái.

77

08/10/2010

Công ty TNHH Xi măng HOLCIM Việt Nam

HĐ số 10155/HVPV/2010

V/v: Lập dự án cải tạo phục hồi MT và kỹ quỹ cảI tạo, phục hồi MT công trình khai thác mỏ đá vôi Bãi Voi – Cây Xoài, mỏ đá vôi Khoe Lá, mỏ đất sét Bình Trị – Công ty xi măng Holcim Việt Nam.

78

12/10/2010

Công ty Xi măng Phúc Sơn

HĐ số: W1071000036

V/v: Lập dự án cải tạo phục hồi môi trường và phê duyệt khi khai thác mỏ đá Trại Sơn A, mỏ đất sét núi Công, mỏ Silic núi Giếng.

79

29/12/2010

Công ty Xi măng Chinfon

HĐ số: CFC – 10 – 761

V/v: Khảo sát và lập dự án cải tạo và phục hồi môi trường, ký quỹ cho việc cải tạo và phục hồi Môi trường sau khi kết thúc việc khai thác Mỏ núi Đá Vôi D với diện tích khoảng 165.5 HA.

80

20/04/2011

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bảo Quân

HĐ số: 15.04.2011B/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động MT, lập dự án cải tạo phục hồi MT và kỹ quỹ cải tạo, phục hồi MT công trình khai thác mỏ đá vôi Đồng Găng xã Quang Yên – huyện Sông Lô – tỉnh Vĩnh Phúc.

81

20/4/2011

Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn

HĐ số: 42/2011/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo phục hồi môi trường công trình khai thác mỏ Nà Bốp-Pù Xáp xã Bằng Lẵng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

82

30/05/2011

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

HĐ số: 26/2011/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo phục hồi môi trừơng sau khai thác Khoáng sản Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng – Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

83

14/06/2011

Công ty CP Đầu tư công nghiệp Hà Nội

HĐ số: 11.06.2011/HĐKT

V/v: Lập bản đăng ký đảm bảo chất lượng môi trường và dự án  cải tạo phục hồi môi trường công trình khai thác cát tại bãi cát Văn Đức – huyện Gia Lâm – Tp. Hà Nội.

84

22/06/2011

Công ty CP đầu tư và khai thác khoáng sản Việt Nam

HĐ số: 22.6/2011A/HĐKT

V/v: Lập bản đăng ký đảm bảo chất lượng môi trường mỏ, lập hồ sơ xin cấp phép khai thác 7 điểm mỏ sắt (tại 5 mỏ) tại các huyện Tân Sơn, Hạ Hoà, Cẩm Khê và Yên Lập tỉnh Phú Thọ.

85

20/05/2011

Công ty CP tư vấn XD Quốc Bảo

HĐ số: 10/2011/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động MT và dự án cải tạo phục hồi MT công trình khai thác mỏ đá hoa xã Châu Cường – huyện Quỳ Hợp – tỉnh Nghệ An.

86

22/08/2011

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Quang Thuận

HĐ số: 01/QT-KS/HĐKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo phục hồi môi trường công trình khai thác thu hồi sa khoáng titan – zircon trên diện tích Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I – tỉnh Ninh Thuận.

87

06/10/2011

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

HĐ số: 39/2011/HĐKT/SĐ7.04-MĐC

V/v: Điều chỉnh và bổ sung Báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường – Dự án khai thác mỏ đá Bazan tại xóm Rè, xã Cư Yên và xóm Suối Cốc, xã Hợp huyện Lương Sơn – tỉnh Hoà Bình.

88

16/02/2012

Công ty CP Xi măng Vicem

Bút Sơn

HĐ số: 09/BUSOCO-PKH

V/v: Khảo sát, lập, để trình và xin phê duyệt dự án kỹ qũy cải tạo phục hồi môi trường mỏ đá vôi Hồng Sơn, mỏ sét Khả Phong và khu chế biến đá, mỏ đá vôi Liên Sơn.

89

18/07/2012

Công ty CP Đất hiếm Lai Châu – Vimico

HĐ số: 02/HĐ-KHĐT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Hạng mục: - Nhà máy thủy luyện đất hiếm Đông Pao – Lai Châu

                 -  Nhà máy tách chiết đất hiếm Đông Pao – Hải Phòng.

90

10/09/2012

Công ty VINAMICO Ninh Thuận

HĐ số: 100901/HĐ-KT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo phục hồi môi trường công trình khai thác titan khu vực Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

91

12/11/2012

Công ty CP SX & TM hóa chất An Phú

HĐ số: 12.11/2012/MGSC-KTKH

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ đồng xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

92

14/12/2012

Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin

HĐ số: 14.12.2012B/HĐKT

V/v: Lập cam kết bảo vệ môi trường và dự án cải tạo phục hồi MT mỏ Thượng Cát, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội.

93

14/12/2012

Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin

HĐKT số: 14.12.2012A/HĐKT

V/v: Lập cam kết bảo vệ môi trường và dự án cải tạo phục hồi MT mỏ cát Võng La, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

94

18/12/2012

Công ty CP Khoáng sản Phan Thanh

HĐ số: 18.12/2012/HĐKT

V/v: - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ đá trắng Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

       - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy chế biến mỏ đá hoa trắng Phan Thanh.

95

29/05/2013

Công ty TNHH MTV Vạn Khoa Hưng Yên

HĐ số: 29.2013/HDKT

V/v: Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đối với nhà máy chế biến đá ốp lát Vạn Khoa – Hưng Yên

96

10/07/2013

Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch

HD số: 286.2013/HDKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ Mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

97

20/07/2013

Công ty CP Vinaminco Ninh Thuận

HĐ số 08.2013/HĐ-KT

V/v: Lập báo cáo ĐTM và báo cáo an toàn bức xạ dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến xỉ titan khu vực Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh  Ninh Thuận.

98

01/08/2013

Hợp tác xã khai thác khoáng sản Vũ Toàn

HD số: 01/8/2013/HDKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ đồng Làng Phát khu vực xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

99

08/08/2013

Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển nhà ở và Đô thị Bình Sinh

HD số: 75/2013/HDKT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động MT và dự án cải tạo phục hồi Mt mỏ cát cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng.

100

05/09/2013

Công ty CP Mangan Cao Bằng

HD số: 298.2013/HĐ-KT

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải phục hồi môi trường mỏ Mangan Bản Mặc – Pác Riếc, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.