Các công trình khảo sát đo vẽ bản đồ

STT

Ngày tháng / Công ty

Nội dung hợp đồng

1

17/07/2004-20/10/2004

Công ty than núi Béo 

HĐ số: 1710b/HĐKT, ngày 17/07/04-20/10/04

V/v: Đo vẽ bổ sung và thành lập bản đồ xin thuê đất Công ty than Núi Béo.

2

25/04/2005

Công ty xi măng Phúc Sơn

HĐ số 050425,ký ngày 25/04/2005

V/v: Đo đạc và tính toán Trữ lư­ợng trong biên giới của mỏ núi Trại Sơn A và C mỏ Nhẫm Dương, mỏ

núi Công thuộc Dự án nhà máy xi măng Phúc Sơn.

3

05/01/2006-08/05/2006

Viện Năng Lượng

HĐ số: 03A/HĐ-TTKT, ngày 03/01/2006

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 mỏ đất số 3 đồi Gò Đỉnh, Triều đông, Cổ Đông, T. xã Sơn Tây, Hà Tây.

4

15/05/2007

Cty LD Canxi Cacbonat (YBB)

HĐ số: YBB – PU – 176 / 07 – CT

V/v: Đo vẽ lập bản đồ địa hình tại mỏ đá Mông Sơn

5

03/07/2007

Công ty xi măng Phúc Sơn

HĐ số: W7100-030

Công trình: Đo bản đồ thể hiện các công trình trong khu vực bán kính an toàn 200m từ chân tuyến khai thác của mỏ đá vôi Trại Sơn A.

6

18/10/2007

Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai

HĐ số: 17/2007/HĐKT

V/v: Thành lập Bản đồ khoanh vùng cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản Tỉnh Lào Cai.

7

28/10/2007

Cty liên doanh Canxi Cacbonat YBB

HĐ số: YBB-PU-180/08-CT

V/v: Đo xác định toạ độ 26 điểm địa chất dọc tuyến đường công vụ và xác định tọa độ của 9 lỗ khoan thăm dò địa chất.                                                          

8

05/06/2008

Cty Xi măng Hoàng Thạch

HĐ số: 28/XMHT – XDCB 05/06/2008

V/v: “ Đo vẽ bản đồ địa hình và lập dự án ĐTXD CT: Mở rộng khai thác Mỏ đá vôi Áng Dâu – Cty XMHT”

9

29/06/2008

Công ty XM Chinfon

HĐ số: CHC-05-202

V/v: Đo đạc, khảo sát hiện trạng núi đá vôi Chín Đèn.

10

10/09/2008

Công ty Sông Đà 11

HĐ số: 09 CT/2008/HĐKT, ký ngày 10/09/2008

V/v: - Đo vẽ thành lập bản đồ hiện trạng sau khi bóc phủ giai đoạn 1.

- Tính toán thiết kế bóc tầng phủ giai đoạn mở mỏ

- Thiết kế kỹ thuật thi công khoan nổ tạo tầng khai thác sau khi bóc tầng phủ.

11

24/02/2009

Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thiên Quý

HĐ số: 30/HĐ - KT, ký ngày 24/02/2009

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000 phục vụ công tác lập đề án thăm dò và lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ cát tại Nam Cồn Mục – Kiến Thụy – Hải Phòng.

12

24/02/2009

Cty TNHH Đầu tư & phát triển Tràng Cát

HĐ số: 31/HĐ - KT, ký ngày 24/02/2009

V/v: Đo vẽ, thẩm định bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000 phục vụ công tác lập đề án thăm dò và lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ cát ven biển cửa sông Lạch Tray, phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng.

13

14/08/2009

Công ty TNHH Thương mại Thành Hải

HĐ số: 14.08.09/HĐ-KT

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 (diện tích đo vẽ dự kiến 110ha) mỏ cát Gồ Nam, cửa sông Lạch Tray, Phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng.

14

....../....../2009

Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật

HĐ Số: 04.2008/HĐ-KT

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 phục vụ cho công tác lập đề án thăm dò và lập hồ sơ xin cấp phép khai thác cát san lấp mỏ cát bãi Đèn Nơm phía Nam đảo Đình Vũ TP. Hải Phòng

15

02/06/2010

Công ty Xi măng Chinfon

HĐ số: CFC-10-373

V/v: Đo đạc, thành lập bản đồ tỷ lệ 1/1000 của Núi Đá vôi Thần Vi phục vụ cho việc tính toán trữ lượng và xin cấp giấy phép khai thác

16

09/07/2010

Công ty Cổ phần Đá Gia Thanh

HĐ số: 28A/2010/HĐKT

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 mỏ đá vôi Gia Thanh – xã Gia Thanh – huyện Gia Viên – tỉnh Ninh Bình.

17

12/07/2010

Công ty CP HimLam Hạ Tầng

HĐ số: 21A/2010/HĐKT

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 mỏ đá vôi thôn Đồng Đăng xã Cao Dương - huyện Lương Sơn – tỉnh Hoà Bình.

18

15/06/2011

Công ty TNHH MTV đầu tư và kinh doanh khoáng sản Vinaconex

HĐ số: 15.06.2011/HĐKT

V/v: Khảo sát thành lập bản đồ xin chủ trương, lập báo cáo tiền khả thi mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường xóm Chũm – xã Trung Sơn – huyện Lương Sơn – tỉnh Hoà Bình

19

16/08/2011

Công ty TNHH MTV Xi măng ViCem Hoàng Thạch

HĐ số: 16.8/XMHT-XDCB

V/v: Đo vẽ địa hình tỷ lệ 1/500 khối đá vôi phía Bắc mỏ đá vôi Áng Rong.

20

24/11/2011

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

HĐ số: 272/2011/HĐKT

V/v: Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 khu vực xin khai thác, cắm mốc và lập hồ sơ các mốc giới khu vực xin cấp phép khai thác phần nổi của mỏ đá vôi Tràng Kênh

21

02/01/2012

Công ty Xi măng COSEVCO Sông Gianh

HĐ số: 02KH/XMSG MĐC/2012

V/v: Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 mỏ đá vôi Tiến Hoá huyện Tuyên Hoá tỉnh Quảng Bình.

22

08/02/2012

Công ty Xi măng Phúc Sơn

HĐ số: W1271000002

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình mỏ sét núi Công để chuyển đổi cấp trữ lượng mỏ núi Công.

23

28/04/2012

Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Việt Nam

PL số 01 của HĐ: 54/2011/VCM-MGDSC

V/v: Khảo sát và lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 khu vực thi công XDCB mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân.

24

10/07/2012

Công ty CP Xi măng Phúc Sơn

HĐ số: W1271000049/HĐKT

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng, tính toán trữ lượng còn lại của mỏi đá vôi Trại Sơn C.

25

15/10/2012

Công ty Xi măng Phúc Sơn

HĐ số: W1271000101/HĐ-KT

V/v: Đo vẽ, điều chỉnh tọa độ từ hệ UTM sang hệ VN2000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 mỏ đá vôi núi Nhẫm Dương, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

26

18/12/2012

Công ty CP Khoáng sản Phan Thanh

HĐ số: 18.12/2012/HĐKT

V/v: Đo đạc, khảo sát xác định vị trí tuyến đường mở vỉa mỏ đá trắng Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

27

18/01/2013

Công ty Xi măng Phúc Sơn

HĐ số: W1271000169

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/1000 khu mỏ sét núi Công xã Duy Tân, Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

28

25/03/2013

Công ty CP Thương mại và sản xuất Hùng Đại Dương

HĐ số: 25.3/HĐKT/MGSC-KH

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 và xác định mốc giới cấp mỏ – Mỏ đá hoa trắng thuộc khu vực núi Chuông, xã Taan Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, theo hệ tọa độ VN2000 (kinh tuyến trục 105 múi chiếu 6 0).