Các công trình khoan địa chất công trình và địa chất thuỷ văn

STT

Ngày tháng / Công ty

Nội dung hợp đồng

1

16/10/2003-16/11/2003

Cty CP Nhiệt điện Hải Phòng.

HĐKT số: 34/03-HĐKT, ký ngày 16/10/03

V/v: Khoan khảo sát địa chất, đo đạc bản đồ, lập BC NCKT, Báo cáo ĐTM và xin giấy phép cấp mỏ, mỏ sét kết Niêm Sơn Ngoại, Kỳ Sơn – Thuỷ Nguyên – Hải Phòng

2

30/05/05

Ban điều hành dự án 191 Hải Dương

HĐ số 05/HĐKT, ký ngày 30/05/05

V/v: Khảo sát công trình gói thầu số 4 Dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ  191 đoạn Hải Dư­ơng - Quý Cao.

3

10/09/2005

UBND xã Đông Kết – Khoái Châu – Hưng Yên

HĐ số: 08/2005/HĐKT, ngày 10/09/2005

V/v: Khảo sát địa chất công trình Trường tiểu học xã Đông Kết – Khoái Châu – Hưng Yên.

4

23/11/2004-23/01/2006

Ban điều hành dự án Cầu Bo

HĐ: số 01-2004/HĐKT, ký 23/11/04-23/01/06

V/v: Khảo sát địa chất công trình “Dự án Cầu Bo nền đường cầu phái Hoàng Diệu”.

5

22/01/2006

Ban quản lý dự án đầu tư XD mở rộng đường Láng – Hòa Lạc.

HĐ số: 06/HĐKT, ngày 16/01/2006

V/v: Khảo sát địa chất công trình xây dựng nhà làm việc 7 tầng tại địa điểm Km10-QL3 cầu Đôi, Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội.

6

24/02/2006

Công ty Cổ phần đầu tư Việt Đức

HĐ số: 02.06/HĐ-KTKT-MĐC, ngày 24/02/06

V/v: Khoan giếng khai thác nước ngầm Bến phà Đen – Quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội.

7

28/02/2006

Ban quản lý dự án đầu tư XD mở rộng đường Láng – Hòa Lạc.

HĐ số : 236/HĐ-XD, ngày 28/02/06

V/v: Khoan khảo sát địa chất công trình, lập báo cáo ĐCCT, thí nghiệm mẫu vật liệu mỏ đất đắp đồi 77 Phú Mãn-Quốc Oai-Hà Tây.

8

26/03/2007

Công ty Cổ phần XM Thăng Long

HĐ số: 14/2007/HĐTV/TLCC-MĐC

V/v: Khảo sát phục vụ thiết kế xây dựng cơ bản mỏ sét, mỏ cao silic của nhà máy xi măng tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

9

01/03/2007

Viện nghiên cứu cơ khí Bộ công nghiệp

HĐ số: 30B/2007/HĐKT/NCKC

V/v: Khoan khảo sát địa chất công trình Văn phòng làm việc kết hợp nhà ở – Viện nghiên cứu cơ khí – Bộ công nghiệp.

Địa điểm: Số 23 Cát Linh - Đống Đa – Hà Nội

10

28/09/2009

Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

HĐ số: 810/HĐ-KS

V/V: Khoan khảo sát địa chất bước lập dự án đầu tư dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp CN3 xã Mai Đình, Tiên dược – huyện Sóc Sơn – Hà Nội.