Hồ sơ năng lực

Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Thiết kế và Xây dựng Mỏ Địa chất (MGSC) xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng và Đối tác bản Hồ sơ năng lực của Công ty.

NỘI DUNG

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Một số thông tin về Công ty

2.Tổ chức bộ máy của Công ty

3. Các thiết bị máy móc

II. TỔNG HỢP KINH NGHIỆM CỦA CÔNG TY

A. CÁC CÔNG TRÌNH DO CÔNG TY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ MỎ  ĐỊA CHẤT

B. CÁC CÔNG TRÌNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MỎ ĐỊA CHẤT LẬP

Chi tiết Hồ sơ năng lực MGSC xem tại đây

mgsc.vn

0 / 5 (0Bình chọn)