Hiển thị: 12/24/36
Lập Báo cáo đầu tư khai thác mỏ
Lập Báo cáo đầu tư khai thác mỏ
Các chuyên gia MGSC đã có kinh nghiệm trên 20 năm trong lĩnh vực Lập Báo cáo đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi… các dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ, đường lên mỏ… Đặc biệt, đã tham gia hàng chục các dự án lập Báo cáo Khai ...
Lập Báo cáo ĐTM khai thác mỏ
Lập Báo cáo ĐTM khai thác mỏ
Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án ĐTXD khia thác mỏ là một Báo cáo chuyên ngành quan trọng để các cơ quan hữu quan xem xét, làm căn cứ cấp phép khai thác mỏ. MSGC có đủ phương tiện và năng lực thực hiện các báo ...
Thiết kế khai thác mỏ
Thiết kế khai thác mỏ
Sau bước lập Báo cáo NCKT, MGSC có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực lập Thiết kế kỹ thuật thi công các công trình khai thác Mỏ, đường lên mỏ… giúp cho Chủ đầu tư có phương án thi công khai thác tối ưu và hiệu quả.
Khảo sát đo đạc địa hình
Khảo sát đo đạc địa hình
DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHẢO SÁT ĐO ĐẠC ĐỊA HÌNH Chi tiết danh sách các công trình khảo sát đo đạc địa hình Xem tại đây . mgsc.vn