Lập Báo cáo đầu tư khai thác mỏ

Các chuyên gia MGSC đã có kinh nghiệm trên 20 năm trong lĩnh vực Lập Báo cáo đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi… các dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ, đường lên mỏ… Đặc biệt, đã tham gia hàng chục các dự án lập Báo cáo Khai thác mỏ đá, mỏ sét… cho các dự án xi măng công suất lớn trên địa bàn cả nước.

Liên quan đến lĩnh vực này, MGSC thực hiện trọn gói các HMCT sau:

- Đo đạc khảo sát địa hình, địa chất thủy văn;

- Khảo sát địa chất công trình;

- Thiết kế cơ sở ĐTXD công trình khai thác mỏ

- Thiết kế cơ sở ĐTXD công trình đường lên mỏ

- Lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi ĐTXD CT Khai thác Mỏ

- Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác…

- Lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ dự thầu cho các ĐTXD công trình khai thác mỏ

- Tư vấn thẩm tra, thẩm định các dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ

DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT CƠ SỞ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chi tiết danh sách các công trình thiết kế kỹ thuật cơ sở và dự án đầu tư Xem tại đây

mgsc.vn

0 / 5 (0Bình chọn)