Hiển thị: 12/24/36
Nhà máy xi măng Quảng Phúc
Nhà máy xi măng Quảng Phúc
Cung cấp Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng cơ bản khai thác Mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân.
Công ty Cổ phần đất hiếm Lai Châu - Vimico
Công ty Cổ phần đất hiếm Lai Châu - Vimico
Gói thầu dịch vụ tư vấn: Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến quặng đất hiếm mỏ Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 
Công ty CP Khoáng sản Thiên Bảo
Công ty CP Khoáng sản Thiên Bảo
Thi công đề án thăm dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò mỏ đồng khu vực Khe Cam, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.