Slide 1
Slide 2
Slide 3
slide 4
Giới thiệu về MGSC

Giới thiệu về MGSC

Trải qua chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Tư vấn Khảo sát Thiết kế và Xây dựng Mỏ Địa chất (MGSC) đã trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh; có đội ngũ nhân lực bao gồm hàng chục chuyên gia là các GS, TS… và các cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. Đồng thời MGSC cũng sở hữu hàng trăm máy móc thiết bị nhập ngoại đồng bộ, hiện đại… phục vụ cho các hoạt động hiện trường. MGSC đã tham gia thực hiện hàng loạt các dự án ĐTXD trong các lĩnh vực xi măng, khai khoáng…  trên địa ...

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN
Phát triển MGSC thành doanh nghiệp mạnh, bền vững đi đầu trong cả nước và đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực Tư vấn – Khảo sát – Thiết kế và Xây dựng Mỏ - Địa chất.
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
MGSC sẽ thực hiện các công việc chuyên môn, chuyên ngành như Lập Báo cáo NCKT, Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thiết kế kỹ thuật thi công... các dự án khai thác mỏ đảm bảo hiệu quả cho Chủ đầu tư và hữu ích với cộng đồng xã hội.
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Giá trị cốt lõi của MGSC là ở kiến thức chuyên sâu và ý trí mạnh mẽ của các thành viên Công ty; với mong muốn đem lại giá trị thực sự cho khách hàng: phát triển các kỹ thuật công nghệ mới, tối ưu hóa quá trình khai thác mỏ… trên cơ sở bảo vệ môi trường và cảnh quan.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10