Công ty CP Khoáng sản Thiên Bảo

Thi công đề án thăm dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò mỏ đồng khu vực Khe Cam, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Công ty CP khoáng sản Thiên Bảo giao cho Công ty CP tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng Mỏ - Địa chất nhận thực hiện thi công các hạng mục công trình của đề án thăm dò và phê duyệt trữ lượng mỏ đồng khu vực Khe Cam, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, cấp phép thăm dò.

Các công việc bao gồm:

- Thi công các hạng mục công trình của đề án thăm dò mỏ đồng khu vực Khe Cam, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, cấp phép thăm dò.

- Có trách nhiệm bảo vệ, báo cáo kết quả thăm dò trước Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản của Bộ tài nguyên và Môi trường.

- Có trách nhiệm sửa chữa các ý kiến đóng góp của bên A và ý kiến nhận xét của Hội đồng đến khi có được quyết định phê chuẩn báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nộp hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò được duyệt vào lưu trữ địa chất.

mgsc.vn

0 / 5 (0Bình chọn)