Công ty xi măng Chinfon

1. Hợp đồng CFC-10-373 ký ngày 12/05/2010

V/v: Lập hồ sơ và làm toàn bộ các thủ tục để xin cấp phép khai thác tại mỏ đá vôi Thần Vi Thị trấn Minh Đức - Hải Phòng.

2. Hợp đồng CFC-10-761 ký ngày 29/12/2010

V/v: Khảo sát và lập dự án cải tạo phục hồi MT , kỹ quỹ cải tạo phục hồi MT sau khi kết thúc việc khai thác mỏ núi đá vôi D.

3. Hợp đồng CFC-13-679 ký ngày 28/08/2013

V/v: Khảo sát, kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện thiết kế, dự toán cho việc mở mỏ đá vôi A2 thuộc khu mỏ D.

4. Hợp đồng CFC-13-939 ký ngày 11/11/2013

V/v: Cung cấp dịch vụ tư vấn để chấm thầu và lựa chọn nhà thầu cho công trình XDCB và mở mỏ khu A2 thuộc núi đá vôi D.

5. Hợp đồng CFC-13-871 ký ngày 02/12/2013

V/v: Khảo sát đo đạc, lập bản đồ địa hình và cắm mốc ranh giới phục vụ cho thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công mở mỏ XDCB và khai thác mỏ đá vôi Thần Vi.

6. Hợp đồng CFC-14-272 ký ngày 06/09/2014

V/v: Khảo sát, kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật cho việc mở và khai thác mỏ đá vôi Thần Vì.

7. Hợp đồng CFC-14-058 ký ngày 06/09/2014

V/v: Khảo sát, đo vẽ bản đồ địa hình hiện trạng; Lập báo cáo điều chỉnh bổ sung cho DAĐT, TKCS và xin cấp đổi lại giấy phép khai thác co mỏ đá vôi D - Tràng Kênh và mỏ sét Núi Trăn, núi Triệu Cao, Suối Bà.

8. Hợp đồng POTK-16040103 ký ngày 01/04/2016

V/v: Khảo sát địa hình hiện trạng, lập báo cáo điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư, TKCS sau đó lập thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công chi tiết cho DAĐT xây dựng và khai thác tại mỏ đá vôi Chín Đèn.

mgsc.vn

0 / 5 (0Bình chọn)