Nhà máy xi măng Quảng Phúc

Cung cấp Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng cơ bản khai thác Mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

Nhà máy xi măng Quảng Phúc đồng ý thuê và Công ty CP Tư vấn Khảo sát thiết kế và xây dựng Mỏ địa chất đồng ý nhận cung cấp Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng cơ bản khai thác Mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân, dự án nhà máy xi măng Quảng Phúc. 

PHẠM VI CÔNG VIỆC TƯ VẤN THIẾT KẾ BAO GỒM:

1. Cung cấp bản vẽ thiết kế thi công xây dựng cơ bản khai thác mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân.

2. Thuyết minh thiết kế và bản vẽ kèm theo thiết kế.

3. Dự toán xây dựng cơ bản khai thác mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân.

4. Giải trình phương án thiết kế với cơ quan chức năng (nếu cần).

5. Cung cấp dịch vụ giám sát tác giả trong suốt thời gian thi công xây dựng công trình.

Công việc Tư vấn thiết kế phải tuân thủ các Quy định của Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các Quy định Pháp luật khác có liên quan về quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình.

mgsc.vn

0 / 5 (0Bình chọn)